Integralność
Integralność
Integralność

Wykorzystaj potencjał

To czego nie włączymy do świadomości,
pojawia się w naszym życiu jako los.
C.G. Jung
Strona głównaSzkoleniaDiagnoza potrzeb

Szkolenia

poprzednia zatrzymaj następna

Wypowiedzi uczestników

Przejrzystość przygotowanych materiałów z wysokim potencjałem informacyjnym wymagała tylko dwóch rzeczy: otwartego umysłu i  koncentracji słuchających. Owo kompendium wiedzy przekazywano wartko i barwnie w bardzo atrakcyjny sposób.

Forma zajęć to interaktywne warsztaty oparte na wielopoziomowym przekazie wiedzy i umiejętności, z wykorzystaniem gier i symulacji. Niekonwencjonalna forma warsztatów sprawdziła się jako bardzo atrakcyjna i efektywna, dzięki czemu cieszy się dużą aprobatą uczestników szkolenia.
 
Teresa Ajdamach
Specjalista ds. Osobowych i Szkolenia
British American Tobacco Polska

Tym listem pragnę wyrazić moje najszczersze podziękowania dla dwojga wspaniałych ludzi, których spotkałem na swojej biznesowej drodze blisko 7 lat temu.(…) Nasze ostatnie spotkanie to kolejny przełom w mojej ewolucji menedżerskiej, moim rozumieniu siebie, rozumieniu innych dookoła, ale przede wszystkim – rozwoju umiejętności planowania celowego życia.

Z przyjemnością polecam Kasię i Darka jako profesjonalnych partnerów biznesowych, którzy doskonale rozpoznają potrzeby, zestrajają się z grupą i skutecznie pomagają rozwiązywać problemy. Interesująco i przystępnie przekazywane elementy wiedzy z zakresu psychologii i filozofii są niewątpliwie cechą wyróżniającą Kasię i Darka spośród wszystkich trenerów biznesu, z którymi miałem okazję pracować.

Spotkania z nimi są dla mnie zawsze niezwykle motywujące – dodają energii do pracy, a zarazem inspirują do dalszego poszukiwania tego co często nazywamy sensem istnienia.
Piotr Wrzalik
Wiceprezes Zarządu
Contium S.A.

Jako trener pracujący w dużej zagranicznej firmie miałam okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach i treningach w Polsce i za granicą. Trening „Zarządzanie Zespołami” Mediatora to zupełnie niepowtarzalne wydarzenie w moim życiu zawodowym … chociaż nie tylko. Najkrócej mogę powiedzieć, że wraz z tym treningiem stworzona została mi możliwość postrzegania nieistotnych z pozoru sytuacji w nowym wymiarze. Sytuacje ważne, które zawsze brałam pod uwagę – określam dziś w sposób świadomy, uporządkowany i w takim stylu wychodzę im naprzeciw.

Rekomenduję to szkolenie wszystkim tym, którzy widzieli już wszystko oraz tym, którzy zaczynają się uczyć – bo nowe zmysły są nie do przecenienia.
Anna Pawłowska
Training Manager
Schering-Plough Central East SA

Firma Mediator szkolenia zaczynała od starannego przygotowania, polegającego na diagnozie, to znaczy przeprowadzeniu wnikliwych wywiadów. Po pierwszym etapie diagnozy, nasza firma otrzymywała szczegółowy raport wraz z wnioskami oraz kilka wariantów szkoleń do wyboru. Same szkolenia przeprowadzone zostały w bardzo ciekawy i interaktywny sposób.

Prowadzący bardzo umiejętnie wyczuwali nastroje i w odpowiedni sposób dostosowywali wiedzę i tempo szkoleń. Większość osób zaangażowanych w szkolenie oceniło je, jako najlepsze szkolenia w swojej karierze zawodowej.

Podsumowując, rekomenduję i zachęcam do przeprowadzenia tego typu warsztatów z firmą Mediator. W jednoznacznej naszej ocenie szkolenia tego typu podwyższyły nasze umiejętności zawodowe, ale co też bardzo ważne, dały nam bardzo dużo personalnie. Colgate Palmolive Poland zamierza kontynuować współpracę z Mediatorem.
Piotr Goździejewski
Dyrektor ds. Rozwoju Klienta
Colgate Palmolive Poland

Warsztaty były zaprojektowane zgodnie z naszymi potrzebami szkoleniowymi, które zostały dokładnie zbadane w ramach pogłębionego audytu potrzeb, przeprowadzonego przez firmę Mediator i bardzo docenionego przez uczestników szkolenia.

Docenione zostały kompetencje trenerów, ich przygotowanie, umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery, indywidualne podejście do uczestników, jakość informacji zwrotnej otrzymanej przez uczestników w zakresie obszarów silnych i słabszych do doskonalenia.

Pragniemy podkreślić w szczególności (…) niekonwencjonalny sposób przekazania wiedzy, wykorzystujący w atrakcyjny sposób analizy przypadków. Uczestnicy szkolenia wyrazili dalszą chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniach, prowadzonych przez Panią Katarzynę Kulikowską i Pana Dariusza Horyda.

Rekomendujemy to szkolenie dla osób wykonujących zawód trenera, w tym dla szkoleniowców z kilkuletnim stażem trenerskim.
Iwona Horodecka
Dyrektor działu personalnego
Toyota Motor Poland

Z firmą Mediator współpracujemy w projektach od ponad 5 lat. Wszystkie projekty przygotowane były po uprzednim dokonaniu rozszerzonego audytu w każdym obszarze działań (…) rzetelnie konsultowane i modyfikowane, zgodnie z naszymi potrzebami i uwzględnieniem naszej branży i specyfiki działań.

Pomiędzy sesjami planowane były zadania między szkoleniowe, omawiane potem wspólnie. Zajęcia realizowane były w sposób bardzo atrakcyjny zarówno w swojej treści jak i formie, budującej zaufanie i duże zaangażowanie uczestników. Stwierdzali oni bardzo dużą przydatność umiejętności nie tylko w relacjach zawodowych ale także poza nimi. Chcę podkreślić bardzo dużą elastyczność i pomysłowość trenerów Mediatora oraz szybkie reagowanie na zmiany, pojawiające się w trakcie realizacji projektów. Wiązało się to z otwartą komunikacją i pełną dostępnością trenerów i konsultantów zarówno w czasie szkoleń,
jak i pomiędzy sesjami.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy trenerów Mediatora do realizacji zarówno standardowych jak i niekonwencjonalnych projektów rozwoju pracowników każdego szczebla. Firma Knauf Bauprodukte zamierza kontynuować współpracę z tym dostawcą szkoleń.
Andrzej Feruga
Dyrektor Generalny
Knauf Bauprodukte

Moje początkowe oczekiwania dotyczyły w dużej mierze tego co dostawałem na innych szkoleniach i warsztatach, czyli dobrych i pomocnych narzędzi pomagających w pracy. (…) Okazało się iż to co dostajemy, to coś znacznie głębszego. Kasia z Darkiem dokonali z nami zespołowej analizy, która pozwoliła mi nagle odkryć przyczyny różnych zachowań zarówno moich własnych jak i innych ludzi.

Za każdym razem warsztaty z Mediatorem przenosiły mnie dalej w mojej świadomości, jako osoby, menedżera i inwestora – ale także ojca i męża.

Korzystałem trzykrotnie z programów Mediatora. Korzystając z usług tych trenerów biznesu trzeba być gotowym na zmiany, ale w moim przypadku zmiana ta za każdym razem była pozytywna i pozwalała wyjść z kryzysu.

Bardzo sobie cenię także to, iż za każdym razem sięgamy do istoty problemu, diagnozujemy jego prawdziwe źródła – dostaję wiedze z tego zakresu a na końcu narzędzia pomagające wdrożyć to w życie.
Grzegorz Rudno-Rudziński
Prezes Zarządu
Contium S.A.

I was impressed by the level of professionalism that he exhibited in his training sessions. Dariusz is an articulate trainer who has significant experience in the field. Through his knowledge, experience and skills, Dariusz was able to use a variety of training techniques to transfer his knowledge of employment issues to the participants.

Based on the elements I have discussed, I give Dariusz Horyd my highest possible endorsement.
Gina Gilbreath Holdar, Ph.D.
Team Leader for the British Know How Fund Project
Landell Mills

Prowadzący reprezentują wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zajęcia były prowadzone w ciekawy, angażujący sposób.

W nawiązaniu do opinii uczestników, już od pierwszego dnia po szkoleniu nowo nabyte umiejętności znajdują zastosowanie w realizacji założonych celów.
Emilia Strzelecka
Specjalista Human Resources
Cadbury Wedel

Diagnoza potrzeb

W naszych wieloletnich kontaktach z menedżerami i specjalistami odpowiedzialnymi za rozwój i zarządzanie zasobami ludzkimi niejednokrotnie słyszymy o trudnościach w określaniu potrzeb szkoleniowych. Nasza oferta szkoleniowa minimalizuje tę trudność - oferujemy własne rozpoznanie i raportowanie państwu wyników do analizy. Z naszych diagnoz Klienci są bardzo zadowoleni. Często np. nieskuteczne negocjacje to nie brak umiejętności technicznych handlowca, a jedynie bariera lękowa, związana z unikaniem porażki. Pracujemy z nastawieniem na efekt – to priorytet naszych działań handlowych, szkoleniowych i rozwojowych. Dokładne zdiagnozowanie potrzeb i trudności leży także w naszym interesie – przesądzi o tym czy będziemy skuteczni, a Państwa firma nie przeinwestuje. Zachęcamy do sprawdzenia referencji.

Każde szkolenie jest ściśle dedykowane konkretnemu zespołowi uczestników, z uwzględnieniem ich specyfiki nie tylko branży i firmy ale także indywidualnych oczekiwań i ograniczeń. Ażeby taki projekt powstał i został wdrożony postępujemy wg własnej procedury przygotowań i realizacji:
I.Spotkanie konsultacyjne z szefem zespołu i zebranie informacji oraz zapotrzebowań.

Szef określa efekty, jakie chce uzyskać i przedstawia swoją wizję i strategię działania. Tutaj również przekazuje nam swoje opinie związane z zasobami i deficytami zespołu lub sytuacji. Zebrany materiał służy nam do określenia kierunku, jaki jest wyznaczony w rozwoju zespołu i trudności szefa.


II.Wywiady z potencjalnymi uczestnikami szkolenia.

Ten etap procedury realizujemy poprzez rozpoznawanie deklarowanych potrzeb członków zespołu.


III.Sporządzenie raportu z diagnozy. Modyfikacja projektu i wybór wariantu.

Dane zebrane w etapie I i II zbieramy w raporcie, poddajemy analizie i interpretacji. Konsultujemy z szefem konkretne oddziaływania skoncentrowane na przyczynach niepożądanych procesów w zespole. Modyfikujemy wybrany wariant szkolenia.


IV.Szkolenie z treningiem zadaniowym.

Nabywanie umiejętności, realizowanie zadań w rzeczywistości firmy i rozliczanie z nich na kolejnych sesjach, symulacje samodzielnego rozwiązywania sytuacji trudnych.
 

V.Wdrażanie (follow-up)

Towarzyszymy we wdrażaniu treści szkoleniowych w rzeczywistości firmy poprzez:
 
  • superwizje i konsultacje bezpośrednie z uczestnikami w ustalonych periodach
  • konsultacje online