Integralność
Integralność
Integralność

Wykorzystaj potencjał

To czego nie włączymy do świadomości,
pojawia się w naszym życiu jako los.
C.G. Jung

Szkolenia

poprzednia zatrzymaj następna

Wypowiedzi uczestników

Przejrzystość przygotowanych materiałów z wysokim potencjałem informacyjnym wymagała tylko dwóch rzeczy: otwartego umysłu i  koncentracji słuchających. Owo kompendium wiedzy przekazywano wartko i barwnie w bardzo atrakcyjny sposób.

Forma zajęć to interaktywne warsztaty oparte na wielopoziomowym przekazie wiedzy i umiejętności, z wykorzystaniem gier i symulacji. Niekonwencjonalna forma warsztatów sprawdziła się jako bardzo atrakcyjna i efektywna, dzięki czemu cieszy się dużą aprobatą uczestników szkolenia.
 
Teresa Ajdamach
Specjalista ds. Osobowych i Szkolenia
British American Tobacco Polska

Tym listem pragnę wyrazić moje najszczersze podziękowania dla dwojga wspaniałych ludzi, których spotkałem na swojej biznesowej drodze blisko 7 lat temu.(…) Nasze ostatnie spotkanie to kolejny przełom w mojej ewolucji menedżerskiej, moim rozumieniu siebie, rozumieniu innych dookoła, ale przede wszystkim – rozwoju umiejętności planowania celowego życia.

Z przyjemnością polecam Kasię i Darka jako profesjonalnych partnerów biznesowych, którzy doskonale rozpoznają potrzeby, zestrajają się z grupą i skutecznie pomagają rozwiązywać problemy. Interesująco i przystępnie przekazywane elementy wiedzy z zakresu psychologii i filozofii są niewątpliwie cechą wyróżniającą Kasię i Darka spośród wszystkich trenerów biznesu, z którymi miałem okazję pracować.

Spotkania z nimi są dla mnie zawsze niezwykle motywujące – dodają energii do pracy, a zarazem inspirują do dalszego poszukiwania tego co często nazywamy sensem istnienia.
Piotr Wrzalik
Wiceprezes Zarządu
Contium S.A.

Jako trener pracujący w dużej zagranicznej firmie miałam okazję uczestniczyć w wielu szkoleniach i treningach w Polsce i za granicą. Trening „Zarządzanie Zespołami” Mediatora to zupełnie niepowtarzalne wydarzenie w moim życiu zawodowym … chociaż nie tylko. Najkrócej mogę powiedzieć, że wraz z tym treningiem stworzona została mi możliwość postrzegania nieistotnych z pozoru sytuacji w nowym wymiarze. Sytuacje ważne, które zawsze brałam pod uwagę – określam dziś w sposób świadomy, uporządkowany i w takim stylu wychodzę im naprzeciw.

Rekomenduję to szkolenie wszystkim tym, którzy widzieli już wszystko oraz tym, którzy zaczynają się uczyć – bo nowe zmysły są nie do przecenienia.
Anna Pawłowska
Training Manager
Schering-Plough Central East SA

Firma Mediator szkolenia zaczynała od starannego przygotowania, polegającego na diagnozie, to znaczy przeprowadzeniu wnikliwych wywiadów. Po pierwszym etapie diagnozy, nasza firma otrzymywała szczegółowy raport wraz z wnioskami oraz kilka wariantów szkoleń do wyboru. Same szkolenia przeprowadzone zostały w bardzo ciekawy i interaktywny sposób.

Prowadzący bardzo umiejętnie wyczuwali nastroje i w odpowiedni sposób dostosowywali wiedzę i tempo szkoleń. Większość osób zaangażowanych w szkolenie oceniło je, jako najlepsze szkolenia w swojej karierze zawodowej.

Podsumowując, rekomenduję i zachęcam do przeprowadzenia tego typu warsztatów z firmą Mediator. W jednoznacznej naszej ocenie szkolenia tego typu podwyższyły nasze umiejętności zawodowe, ale co też bardzo ważne, dały nam bardzo dużo personalnie. Colgate Palmolive Poland zamierza kontynuować współpracę z Mediatorem.
Piotr Goździejewski
Dyrektor ds. Rozwoju Klienta
Colgate Palmolive Poland

Warsztaty były zaprojektowane zgodnie z naszymi potrzebami szkoleniowymi, które zostały dokładnie zbadane w ramach pogłębionego audytu potrzeb, przeprowadzonego przez firmę Mediator i bardzo docenionego przez uczestników szkolenia.

Docenione zostały kompetencje trenerów, ich przygotowanie, umiejętność tworzenia przyjaznej atmosfery, indywidualne podejście do uczestników, jakość informacji zwrotnej otrzymanej przez uczestników w zakresie obszarów silnych i słabszych do doskonalenia.

Pragniemy podkreślić w szczególności (…) niekonwencjonalny sposób przekazania wiedzy, wykorzystujący w atrakcyjny sposób analizy przypadków. Uczestnicy szkolenia wyrazili dalszą chęć uczestnictwa w tego typu szkoleniach, prowadzonych przez Panią Katarzynę Kulikowską i Pana Dariusza Horyda.

Rekomendujemy to szkolenie dla osób wykonujących zawód trenera, w tym dla szkoleniowców z kilkuletnim stażem trenerskim.
Iwona Horodecka
Dyrektor działu personalnego
Toyota Motor Poland

Z firmą Mediator współpracujemy w projektach od ponad 5 lat. Wszystkie projekty przygotowane były po uprzednim dokonaniu rozszerzonego audytu w każdym obszarze działań (…) rzetelnie konsultowane i modyfikowane, zgodnie z naszymi potrzebami i uwzględnieniem naszej branży i specyfiki działań.

Pomiędzy sesjami planowane były zadania między szkoleniowe, omawiane potem wspólnie. Zajęcia realizowane były w sposób bardzo atrakcyjny zarówno w swojej treści jak i formie, budującej zaufanie i duże zaangażowanie uczestników. Stwierdzali oni bardzo dużą przydatność umiejętności nie tylko w relacjach zawodowych ale także poza nimi. Chcę podkreślić bardzo dużą elastyczność i pomysłowość trenerów Mediatora oraz szybkie reagowanie na zmiany, pojawiające się w trakcie realizacji projektów. Wiązało się to z otwartą komunikacją i pełną dostępnością trenerów i konsultantów zarówno w czasie szkoleń,
jak i pomiędzy sesjami.

Z pełnym przekonaniem rekomendujemy trenerów Mediatora do realizacji zarówno standardowych jak i niekonwencjonalnych projektów rozwoju pracowników każdego szczebla. Firma Knauf Bauprodukte zamierza kontynuować współpracę z tym dostawcą szkoleń.
Andrzej Feruga
Dyrektor Generalny
Knauf Bauprodukte

Moje początkowe oczekiwania dotyczyły w dużej mierze tego co dostawałem na innych szkoleniach i warsztatach, czyli dobrych i pomocnych narzędzi pomagających w pracy. (…) Okazało się iż to co dostajemy, to coś znacznie głębszego. Kasia z Darkiem dokonali z nami zespołowej analizy, która pozwoliła mi nagle odkryć przyczyny różnych zachowań zarówno moich własnych jak i innych ludzi.

Za każdym razem warsztaty z Mediatorem przenosiły mnie dalej w mojej świadomości, jako osoby, menedżera i inwestora – ale także ojca i męża.

Korzystałem trzykrotnie z programów Mediatora. Korzystając z usług tych trenerów biznesu trzeba być gotowym na zmiany, ale w moim przypadku zmiana ta za każdym razem była pozytywna i pozwalała wyjść z kryzysu.

Bardzo sobie cenię także to, iż za każdym razem sięgamy do istoty problemu, diagnozujemy jego prawdziwe źródła – dostaję wiedze z tego zakresu a na końcu narzędzia pomagające wdrożyć to w życie.
Grzegorz Rudno-Rudziński
Prezes Zarządu
Contium S.A.

I was impressed by the level of professionalism that he exhibited in his training sessions. Dariusz is an articulate trainer who has significant experience in the field. Through his knowledge, experience and skills, Dariusz was able to use a variety of training techniques to transfer his knowledge of employment issues to the participants.

Based on the elements I have discussed, I give Dariusz Horyd my highest possible endorsement.
Gina Gilbreath Holdar, Ph.D.
Team Leader for the British Know How Fund Project
Landell Mills

Prowadzący reprezentują wysoki poziom wiedzy i umiejętności. Zajęcia były prowadzone w ciekawy, angażujący sposób.

W nawiązaniu do opinii uczestników, już od pierwszego dnia po szkoleniu nowo nabyte umiejętności znajdują zastosowanie w realizacji założonych celów.
Emilia Strzelecka
Specjalista Human Resources
Cadbury Wedel

Szkolenia

niektóre przykłady modułów z różnych projektów zamkniętych:

Dla wypalonych szkoleniem cz.I

Rozwój kompetencji bywa równie wyczerpujący i intensywny jak praca. Szkoleniem można się wypalić. Oferujemy zmianę. Zamiast nowych informacji – niekonwencjonalne użycie posiadanych. Tu również zajmujemy się prawidłowym wyznaczaniem osobistych celów i ich skuteczną realizacją.
czytaj więcej »

Zarządzanie relacjami

Wiele sukcesów, jak i porażek międzyludzkich przedsięwzięć zależy od umiejętności „trafienia” do odbiorcy z właściwym argumentem albo po prostu ze zrozumieniem jego schematów myślenia. Ten swoisty „poliglotyzm” jest warunkiem porozumienia i często gwarantem osiągania nawet trudnych celów.
czytaj więcej »

Negocjacje cz.I

Większość zaniedbań lub porażek negocjacyjnych wynika z braku umiejętności przygotowania się do negocjacji, ograniczeń osobistych, zbyt dużej presji na wynik i zlekceważenia roli budowania własnej pozycji.
czytaj więcej »

Asertywność w kontaktach zawodowych

Asertywność często określana jest jako złota ścieżka pomiędzy agresją i uległością. Istotnie, wyważenie w działaniu wobec innych przynosi dużo lepsze efekty. Wprawdzie asertywność wymaga więcej wysiłku i koncentracji, jednak zyski wielokrotnie przewyższają koszty.
czytaj więcej »

Dynamika zespołu pracowniczego

Każda grupa ludzi, niezależnie od celu do jakiego została powołana oraz poziomu wykształcenia, płci, rasy itp. w procesie współpracy przechodzi przez określone fazy jej rozwoju. Każda z tych faz jest niezbędnym etapem współdziałania grupy i budowania wzajemnej więzi, lojalności i wspierania. Fazy zawsze następują kolejno po sobie w ścisłym porządku i rządzą się określonymi prawidłami.
czytaj więcej »

Prowadzenie trudnych rozmów

Gdyby trudne sytuacje, jak sankcjonowanie lub zwalnianie pracownika dotyczyły tylko jego i szefa, sprawa nie byłaby tak skomplikowana. Tylko od kultury, klasy i woli obu osób zależałoby, w jakim stylu zachowają się w takiej sytuacji. W największym jednak stopniu dotyczy to pozostałych pracowników – obserwatorów, świadków. To krytyczne momenty, gdy weryfikuje się stosunek szefa do podwładnych, jego styl i klasa. To również wprost pokazanie podwładnym, jak traktujemy i traktować się w tej firmie będziemy. „Fala uderzeniowa” takiej sytuacji trwa w świadomości pracowników przez kilka lat a nierzadko przywiera do szefa na zawsze.
czytaj więcej »

Coaching – podnoszenie kompetencji pracowników cz.I

Bardzo skuteczną formą rozwoju kompetencji pracownika jest coaching. Nakłada to wprawdzie na szefa dodatkowe obowiązki i pochłania jego bardzo cenny czas – jednak zwraca się wielokrotnie w postaci wzrostu efektywności, motywacji i odpowiedzialności pracownika.
czytaj więcej »

Zarządzanie stresem

To co nas naciska, niezależnie od tego, czy uświadomione czy też nie, ma krytyczny wpływ na nasze życie. Im więcej wiemy o tym nacisku i jego źródłach, tym skuteczniej możemy kontrolować nasz stres. Współczesne życie bez stresu wydaje się niemożliwe – warto nauczyć się nim zarządzać.
czytaj więcej »